Metody poprawy nawierzchni

Istnieje dużo metod utwardzania powierzchni. Do powierzchni utwardzanych przystają między innymi kosztowny takie, jak bitumiczne lub asfaltowe.